• GRATIS bestandscontrole
  • Spoedlevering mogelijk
  • Deskundig advies
  • Milieubewuste producten
  • Ruim 20 jaar ervaring

Privacy disclaimer

1. Alle informatie verzameld op deze website wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nooit verkocht, verspreid of verhuurd worden.

2. Alle informatie door u beschikbaar gesteld wordt met maximale aandacht behandeld en zal nooit gebruikt worden op manieren waar u dat nooit voor bedoeld hebt.

3. De inhoud van deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Disprosign aanvaardt   geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van informatie van deze site. 

4. De informatie op de site wordt maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

5. Alle informatie op websites van Disprosign in welke vorm dan ook, is auteursrechtelijk beschermd en kan verbonden zijn aan intellectuele eigendomsrechten. 

6. In verband hiermee is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Disprosign informatie te kopiëren.

Update (25 mei 2018)

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Disprosign BV

Persoonsgegevens die wij verwerken
Disprosign BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Disprosign BV verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Disprosign BV in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Disprosign BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Disprosign BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Disprosign BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Disprosign BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Disprosign BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag Disprosign BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Disprosign BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@disprosign.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Disprosign BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

Als u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op!